top of page

Nøkkelord om variablene/pilene

Variablene er de underliggende vibrasjonene som preger dine hovedkvaliteter. Dette er føringer du ikke har bevisst kontakt med, men som likevel gjør deg til en unik medspiller i helheten. Alle kvaliteter har 6 ulike frekvensområder på linjenivå (desimalen), hver linje har 6 ulike frekvensområder på fargenivå (under linjen), hver farge har 6 ulike frekvensområder på tonenivå (under fargen) og hver tone har 6 ulike frekvensområder basenivå (DNA-aminosyre).

Basen påvirker tonen som påvirker fargen som påvirker linjen som påvirker kvaliteten.

Her har jeg valgt å fokusere på kun farge og tone, da basen endrer seg hvert 18 sekund, og det er vanskelig å vite om fødselstidspunktet er så nøyaktig. Denne oppbygningen av genstrukturen gir utallige kombinasjoner som fargelegger uttrykket (se tabellen nedenfor). 

PS: Original materialet fra Ra Uru Hu er forholdsvis dårlig strukturert, så det kan hende det er elementer jeg har misforstått. Jeg har imidlertid etter beste evne forsøkt å lage korte beskrivelser på farger og toner, så det kan gi en forståelse om at vi er utrolig sammensatte og blir påvirket av mer enn bare kvalitet, profil og energistrømmer. 

Screenshot 2024-03-08 at 14.04.25.png

Farger og Toner i dette kartet

Design Sol: Farge 5, Tone 5

Design Node: Farge 1, Tone 6

 

Personlig Sol: Farge 1, Tone 5

Personlig Node: Farge 6, Tone 3

Når du henter et Human Design Kart på nettet og ser kvaliteten 7.2 aktivert hos to personer, så vil de ikke nødvendigvis uttrykke seg likt. Kvaliteten kan være i et åpent senter eller et aktivert senter. Den kan også påvirkes av andre latente eller aktiverte kvaliteter i G-senteret. I tillegg vil farge og tone gi helt unike føringer. En person kan f.eks. være motivert av frykt, mens en annen person kan være motivert av makt, så en aktivering av 7.2 vil gi ulike utslag (se tabellen under).

Screenshot 2024-03-08 at 14.10.49.png
bottom of page