top of page

Vårt arbeid med

Human Design & Gene Keys

Vi er en gruppe på 7 mennesker som ble kjent med Human Design og Gene Keys i 2006, og siden har møttes regelmessig for å studere emnet. 

Mange lurer på hvordan og hvorfor  fødselstidspunktet kan være så viktig, så vi har viet et eget avsnitt til det, i et forsøk på å forklare hvorfor dette øyeblikket preger utviklingen av våre ulike personligheter.

Ditt Design er et frø som skal utfolde seg. Utfoldelsen skjer av seg selv. Du blir matet med impulser fra universets nøytrinoer (de minste partiklene) som gjennomsyrer alt levende liv, inklusiv din kropp. Din kropp og ditt sinn kan sammenlignes med et filter som fargelegger impulsene og gir dem en gitt retning. 
 
En impuls aktiverer en person som gjennom sitt Design bestemmer retningen og kvaliteten på impulsen. En annen person vil motta impulsen som gjennom sitt Design bestemmer den videre retningen og kvaliteten på impulsen, og slik fortsetter det.
 
I tillegg til kvalitetene (tallene som står oppført på venstre og høyre side i kartet ditt), har hver kvalitet underliggende frekvenser som gir føringer til kvalitetens hoveduttrykk. Disse bestemmer hvordan vi kan optimalisere næringsopptaket for bedre kognitiv funksjon.
 
Det som er viktig å tenke på er at du observerer en væremåte - en funksjon. Du kan sammenligne deg selv (kropp og sinn) med en fløyte med mange hull. Hvert hull er en tendens. Avhengig av om du blåser gjennom hullet (uttrykker deg), eller legger fingeren over hullet (holder igjen), så vil instrumentet lage en melodi som vi kan kalle din atferd. Luften som blåser gjennom instrumentet kan du ikke styre. Om du legger fingeren på hullet, eller lar det være åpent, kan du heller ikke styre. MEN du kan bli oppmerksom på dine bevegelser, hva du gjør i de ulike situasjonene. Det er dette som heter bevisstgjøring. Jo mer oppmerksom du blir, jo finere blir melodien, og vi får en opplevelse av at vi kan styre bevegelsene.  
 
Tidlig i livet er vi ofte styrt av våre ubevisste tendenser. Vi blir klar over disse gjennom tilbakemelding fra omgivelsene. Jo mer oppmerksomme vi blir, jo mer får vi øye på hva og hvorfor vi reagerer, og jo mer kontroll på eget atferdsmønster vil vi føle at vi har.
 
Når vi modnes vil vi i større grad akte vår unike utfoldelse hvor vi lytter til hvordan kroppen reagerer, og ikke til alle ytre betingelser som i beste mening har forsøkt å veilede oss. Vi vil lære å skille mellom autentisk respons og tillært respons, i favør av førstnevnte. 
 
                                                                  - - -

Det er nyttig å vite mer om seg selv, og om hvordan du bedre kan mestre dine tilbøyeligheter bare ved å belyse dem, bli dem bevisst.

Ditt design er deg gitt og din samhandling med andre mennesker kan sammenlignes med et kortspill. Du spiller med dine kort og den andre spiller med sine kort. Hvert kort er en kvalitet, og når vi gjør det beste ut av våre kvaliteter, så vil vi kjenne glede.

Det er ikke du som lever livet, men livet som lever deg.

- - Vigdis Garbarek

bottom of page