top of page

Bestill samtale

Mange velger å laste ned Profilanalyse 1,2 og 3 som gir deg en god beskrivelse av din energi. Etter at du har lest rapportene dine kan det være nyttig med en samtale hvor vi går gjennom ditt Design i lys av din nåværende livssituasjon. Ved bestiling vil du få en mail med forslag til tidspunkt for samtalen.

Online eller en samtale hjemme hos meg: 90 min

bottom of page