top of page
Human Design Skandinavia - Nina Enger

Incarnation cross of rulership

Manifestor - Profil 4/6

Litt om meg

En åpenbaring i 2004 kastet meg ut av den verden jeg kjenner som min verden. Kroppen gikk i 'oppløsning'. Tid og sted forsvant. Mitt 'ståsted' forsvant, og jeg hadde ingen faste holdepunkter. Det eneste jeg kunne identifisere meg med var åndedrettet, livet selv. 

 

Min kjente verden forsvant som en såpeboble. Såpeboblen ble mindre og mindre og tilslutt ble den helt bort. Inni den var personen Nina, en person som trodde verdenen hennes var virkelig. Medfølelsen med henne smeltet hjertet 'mitt'. 

 

Ekstasen over å bare være til omfavnet meg. Stillheten drønnet.Takknemligheten sved i 'brystet'. Uendelige muligheter åpnet seg opp foran 'meg' og 'jeg' ble varsomt båret fremover på en bølge av ren ubetinget kjærlighet. 

Det var en sjelssettende nedbryting av mitt tidligere verdensbilde.

 

Siden den gang har jeg søkt etter å komme tilbake til dette som ble vist meg, hvor Human Design ble et viktig stoppested. Jeg har studert systemet inngående, og ønsker nå å vite så lite som mulig om et menneske før jeg møter det:-)

Innsikten delt på YouTube

 

bottom of page