top of page

Om profilanalysene

Human Design inneholder veldig mye informasjon, og hvis du skulle ønske å vite mer om deg selv kan du bestille flere nedlastbare rapporter hvor den ene bygger på den andre. Det tar tid å endre innarbeidede mønstre, så jeg vil anbefale deg å studere dette i små porsjoner. 

Nedlastbare profilanalyser:

For å laste ned disse rapportene må du først taste inn din fødselsdata, så kan du klikke videre på den Profilanalysen du ønsker å laste ned. 

Profilanalyse 1 gir deg en kort innføring i Human Design, ditt kart og din mennesketype.

Pris: Gratis

Profilanalyse 2 gir deg mer informasjon om hvordan du inngår i helheten som en celle i en kropp. Du får vite hvilken strategi du skal følge i valgsituasjoner, samt hva du skal lytte til i kroppen din når du tar beslutninger. Å ta riktig valg er ofte noe vi sliter med da det er mulig å rettferdiggjøre alle mulige valg med fornuften og tankene, men det er ikke alltid de har rett, så det kan være gunstig å vite litt mer om hvordan kroppen tolker de ulike alternativene.  I tillegg vil du også få informasjon om hvilken profil du har, som sier litt om hvilken rolle du har.  

Pris: 200,-

Profilanalyse 3 gir informasjon om hvordan du påvirkes av andre mennesker og hva du skal være spesielt oppmerksom på. Det er lett å blande energiene slik at du spinner av gårde på et annet menneskets energi og dette fører ofte til utmattelse. Å bli herre over hvilken energi du har og hvilken energi du ikke har kan gjøre det enklere for å deg å sette grenser. Energistrømmene i kartet ditt beskriver hvilken type energi du har til rådighet og kan tilby andre. 

Pris: 550,-

Profilanalyse 4 gir informasjon om den underliggende energien som påvirker de ulike kvalitetene. Her får du informasjon om optimale betingelser for ditt næringsopptak som ofte ikke handler om maten du spiser, men om betingelsene rundt. Du vil også får informasjon om hvilket miljø du vil trives i, hva som motiverer deg og hva du lett får øye på. 

Pris: 250,-

bottom of page