top of page

Modningsøyeblikket

Fødselen

Vi lever i ideenes verden hvor alt som eksisterer vibrerer på sin unike frekvens. Menneskets  tilblivelse er intet unntak. Et liv er et uttrykk for Allnaturen. Et liv oppstår når det skal og begynner med ’ideen om meg’, hvor sædcellen og eggcellen inngår som en iboende nødvendighet for ideens utlevelse i materien.
 
’Ideen om meg’ innehar en unik vibrasjon som tiltrekker seg den materien som er nødvendig for utvikling av kroppen. Denne vibrasjonen sørger for at en bestemt sædcelle og en bestemt eggcelle finner hverandre,  forenes og danner opphavet til det nye livets genetiske struktur. Vi benytter begrepet 'design' på det styrende prinsippet som ligger til grunn for utviklingen av ideen i materien, kroppen. Det er ’frøets arbeidstegning’ og representerer vår genetiske arv, det som søkes bevisstgjort i løpet av et liv.
 
I de første 6 månedene av graviditeten er det kun designet som er operativt. Tre måneder før fødselen (nøyaktig 88° i Zodiaken før fødselsøyeblikket) har materien nådd et vibrasjonsnivå som kan tiltrekke seg og leve i sameksistens med en høyere vibrasjon som vi kaller 'personligheten', psyken. 
 
Designets vibrasjon svarer til menneskets ubevisste side og personlighetens vibrasjon til den bevisste siden. Modningsøyeblikket er det øyeblikket da alt er rede. Det er tidspunktet for fødselen. Det øyeblikket kommer aldri tilbake, for naturen har ikke behov for å gjenta seg selv.

Allnaturen består av materie og bevissthet. Naturen låner oss kropp/design og bevissthet låner oss psyken/personligheten, og dette samspillet gir oss en opplevelse av det å være et menneske.

Her ser du sammenhengen mellom I`Ching og vårt DNA.

- - - 

Hvis du er født i 1967 eller senere kan du gå inn på

Helsenorge.no (Helseregistre - Medisinsk helseregister) 

for å finne klokkeslettet for din fødsel

bottom of page