En direkte matematisk korrelasjon

 

mellom oppbygningen av

 

IĆhing og vårt DNA

DNA

I 1962 fikk Watson & Crick Nobelprisen for å ha beskrevet oppbygningen av DNA-molekylet. DNA (deoksyribonuklein-syre) er en kjemisk bestanddel i arvematerialet som gir oss informasjon om hvordan vi utfolder oss som mennesker.

1. DNA-molekylet består av 2 nukleotid-strenger som snor seg som en dobbelt spiral.

2. Det er 64 kodon, hvor 4 baser kombineres på 64 måter

3. DNA-molekylet er bygd opp av 4 forskjellige grunnelementer, nukleotider eller baser. Tre basepar danner et kodon eller en triplettkobinasjon, som angir en bestemt aminosyre, de grunleggende byggesteiner i proteiner.

4. DNA er organisert i 2 nukleotid-strenger som komplementerer hverandre.

I'Ching

Forvandlingens bok, Kinas eldste bok, som Human Design systemet bygger på, er fra en visdomstradisjon som beskriver livets bevegelser og hvordan vi opplever dem. Det er antatt at boken ble nedtegnet 2-3000 år før vår tidsregning.

1. I'Ching er et binært system, 2 motsatte krefter som er uadskillelige, kalt yin og yang.

2. Det er 64 heksagrammer i I'Ching, hvor Yin og Yang kombineres på 64 måter

3. I'Ching består av 4 ulike kombinasjoner av yin og yang arrangert i grupper på 3, kjent som trigrammer. To trigrammer danner et heksagram. Hvert heksagram representerer en arketype, grunnstruktur, i den menneskelige psyke.

4. Hvert heksagram komplementeres av et annet heksagram

___
Kontakt oss:

Hvis du ønsker mer informasjon før du eventuelt bestiller en tjeneste kan du ta kontakt med oss på e-post

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Human Design Skandinavia

Org nr.: 993 072 834

Ekraveien 49

0757 Oslo

Mobil: +47 91191349

e-post

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
___
Send en bestilling:
Hvilken tjeneste/bok ønsker du?

- Betalingsinformasjon vil bli sendt etter at bestillingen er mottatt.

2020 by Nina Enger