top of page

Vi finner en direkte matematisk korrelasjon 

mellom oppbygningen av
 
IĆhing og vårt DNA

I'Ching

Forvandlingens bok, Kinas eldste bok, som Human Design systemet bygger på, er fra en visdomstradisjon som beskriver livets bevegelser og hvordan vi opplever dem. Det er antatt at boken ble nedtegnet 2-3000 år før vår tidsregning.

1. I'Ching er et binært system, 2 motsatte krefter som er uadskillelige, kalt yin og yang.

2. Det er 64 heksagrammer i I'Ching, hvor Yin og Yang kombineres på 64 måter

3. I'Ching består av 4 ulike kombinasjoner av yin og yang arrangert i grupper på 3, kjent som trigrammer. To trigrammer danner et heksagram. Hvert heksagram representerer en arketype, grunnstruktur, i den menneskelige psyke.

4. Hvert heksagram komplementeres av et annet heksagram

DNA

I 1962 fikk Watson & Crick Nobelprisen for å ha beskrevet oppbygningen av DNA-molekylet. DNA (deoksyribonukleinsyre) er en kjemisk bestanddel i arvematerialet som gir oss informasjon om hvordan vi utfolder oss som mennesker.

1. DNA-molekylet består av 2 nukleotid-strenger som snor seg som en dobbelt spiral.

2. Det er 64 kodon, hvor 4 baser kombineres på 64 måter

3. DNA-molekylet er bygd opp av 4 forskjellige grunnelementer, nukleotider eller baser. Tre basepar danner et kodon eller en triplettkombinasjon, som angir en bestemt aminosyre, de grunnleggende byggesteiner i proteiner.

4. DNA er organisert i 2 nukleotid-strenger som komplementerer hverandre.

bottom of page