top of page

Litteratur på norsk

Without background
Kursmateriell

Her kan du finne pdf-filer på norks relatert til kartet ditt.

Linjeboken
Linjeboken – En fri oversettelse av I'Ching relatert til Human Design

Linjeboken - en fri oversettelse av I Ching relatert til Human Design, er resultatet av et 15 års gruppearbeid av 7 personer som har møttes regelmessig for å få en dypere forståelse av hva Human Design systemet kan fortelle oss om menneskets sammensatte natur. Boken er et resultat av våre mange samtaler og delte erfaringer knyttet til Human Design og I Ching. 

Bidragsytere: Terje Eugen Holthe, Cecilie Meltzer, Rune Wanberg, Sol Grinde, Vivien Wetlesen, Vigdis Garbarek, Nina Enger

Forside-1635357376963.png
Et nytt blikk på menneskenaturen

Denne utgaven erstatter i sin helhet 'Den lille boken om Human Design'.​

Terje Eugen Holthe og Nina Enger skrev sammen 'Den lille boken om Human Design' som gir en innføring i Human Design systemet og hvordan dette kan brukes i samspillet mellom mennesker - utgitt i 2016.

Nå har Terje Eugen Holte utgitt en ny utgave som forsøker å belyse Human Design i en historisk sammenheng:.

Screenshot 2022-07-16 at 16.38.14.png
En krans av sitater

Her kan du slå opp bakerst i boken for å finne hvilke kvaliteter som korresponderer med din fødselsdag. Så kan du lese sitatene som er knyttet til hver kvalitet.

Anbefalt engelsk litteratur

Human Design: The Definitive Book of Human Design, The Science of Differentiation by Ra Uru Hu (2011-05-03) 

Denne boken tar for seg alle elementer i Human Design, og er forfattet av Ra Uru Hu selv. 

Denne boken danner fundamentet for mekanikken i Human Design og hva som bestemmer våre bevegelser. Åpne sentre vs Aktiverte sentre, profiler, energistrømmer, tendenser og reaksjonsmønstre.  

Screenshot 2023-04-18 at 07.47.12.png
Gene Keys av Richard Rudd

Denne boken går i dybden på hver arketype og beskriver kvalitetens ulike uttrykk. Fra skyggeside, til gaveside og til full realisering av potensial. Når du leser Gene Keys anbefaler jeg at du har ro rundt deg. Jeg opplever selv at ting i meg blir aktivert når jeg leser det som står. Det resonnerer på et veldig dypt nivå. Slå opp kartet ditt og les arketypen som korresponderer med de to øverste tallene i høyre kolonne og de to øverste tallene som står i venstre kolonne. Disse kvalitetene utgjør 70% av den du er og gir en god innsikt i egen væremåte.

Screenshot 2023-12-13 at 10.39.42.png

´The Eye of the I´ av David R. Hawkins

Jeg anbefaler denne boken på det varmeste. Den inkluderer ordrette dialoger med elever, instruksjoner og forklaringer som belyser den åndelige lære. Det er lett å kjenne seg igjen i spørsmålene, som besvares på en varm, humoristisk og direkte måte.

Sitat fra boken: The Self is not subject to karma, but the body runs on its own like a karmic wind-up toy:-)

bottom of page