Profiler

Du finner profilen din ved å kombinere desimalen på det øverste tallet til høyre i kartet ditt, med desimalen på det øverste tallet til venstre i kartet ditt.

Personen med kartet nedenfor har tallet 14.3 øverst til høyre og tallet 29.5 øverst til venstre. Desimalene er 3 og 5, og personen får profil 3/5.

Skjermbilde.JPG

Beskrivelse av profilene ser du her: 

Dette er mennesker som liker å forske og studere. De har også hele tiden et behov for å dele det de har lært med familie, venner og kollegaer. De er meget steile når det kommer til grunnleggende verdier og oppfatninger av virkeligheten, men for all del ikke forsøk å forandre dem fordi det ligger ikke i deres natur å la seg påvirke av andre.

De er følsomme for kritikk og har et stort behov for kjærlighet og anerkjennelse. De vil nyte godt av en grundig og solid utdannelse, slik at de unngår å bli sneversynte. Dette er svært åpne, vennlige og engasjerte mennesker som liker å formidle alt som opptar dem.

1/4- skygge: usikkerhet / avvisning

Deres natur er å formidle det de har på hjertet, og når det de formidler ikke blir positivt mottatt av den andre, er de veldig sårbare. Forsvarsstrategien blir å stenge seg ute fra omverdenen og gå inn i isolasjon i håp om å gjenopprette indre balanse.

Skyggeside i forløst form:

Setter ting ut i livet tross usikkerhet!

Profil 1/3

Dette er lærevillige mennesker som evner å gå i dybden, i seg selv, i andre eller i det som opptar dem. De lærer gjennom grundige studier, granskning og fordypning. De er skeptiske inntil de føler seg trygge og sikre. På denne måten er de ofte de første til å oppdage det som er svakt, feil, urimelig eller unødvendig.

De er opptatt av å skape et solid fundament i alt de foretar seg. Hvis det er noe ved dem selv, samfunnet eller omgivelsene som ikke fungerer slik de ønsker, har de styrken og motet til å konfrontere det og få det korrigert eller fjernet.

1/3 - skygge: usikkerhet / skamfølelse

De ønsker å gjøre ting ”riktig” fordi det gir dem en følelse av trygghet og sikkerhet. Forsvarsstrategien er å bli oppslukt av det som opptar dem i håp om å ivareta kontroll.

Skyggeside i forløst form:

Setter ting ut i livet tross usikkerhet!

 

Profil 1/4
Profil 2/4

Mennesker som har denne profilen er ofte begavet med et talent. Alt de foretar seg gjøres med en letthet som ikke er alle forunt. Dette er ingen akademiske lesehester, da de som regel har en pragmatisk tilnærming til det som skal gjøres. De er normalt ikke klar over dette selv, og forstår ikke hvorfor andre har en tendens til å komplisere det de selv oppfatter som lett og enkelt.

Dette er mennesker som kan være svært private, men som kan opptre svært sosiale blant folk. Deres talent og evner er meget synlig for andre, og de vil derfor ofte blir invitert inn som medspillere.

Når de føler seg kallet kommer de endelig ut av sitt skall og blir fanebærere for den saken de brenner for. Forvandlingen før og etter ”omvendelsen” kan ta pusten fra de fleste for her er det snakk om et kompromissløst engasjement som de er villig til å ofre alt for.

2/4- skygge: selvfornektelse / avvisning

De er uoppmerksomme og vet ikke alltid når tid og sted er rett. De blir overrasket hver gang noen avviser dem, og da stenger de seg inne i sin egen travle verden, avviser alle henvendelser og gjør seg utilgjengelig for andre.

Skyggeside i forløst form:

Deler følelser. Følger lidenskapen!

Profil 2/5

Dette er meget dyktige mennesker som ofte besitter et vidsyn som ikke alle har. Et godt omdømme betyr alt for deres posisjon i samfunn, familie og felleskap. Deres evne til å finne de rette løsningene gjør dem svært attraktive for omverdenen.

De kan fremstå som svært kompetente på et bestemt område eller mange ulike arenaer, men selv foretrekker de som regel å leve et tilbaketrukket og privat liv. Andre mennesker forventer mye av disse personlighetene, og kan ha en tendens til å plassere dem på pidestaller.

 

På grunn av de høye forventningene nøler de ofte med å komme frem med sine bidrag til fellesskapet, for de vet at når de gjør det, så vil de også stå personlig ansvarlig for resultatet.

2/5- skygge: uoppmerksomhet / mistenksomhet

De er ikke alltid klar over hvorfor de ønsker å holde seg i bakgrunnen, og kan derfor ofte irritere andre og fremmedgjøre seg selv. De kan oppfører seg som om de ikke bryr seg om hva andre mener om dem, selvom det er den avgjørende grunnen til at de holder en lav profil.

Skyggeside i forløst form:

Deler følelser. Følger lidenskapen!

Profil 3/5

Dette er mennesker som oppdager nye ting gjennom prøving og feiling. Ting blir sjelden slik de forventer, og på grunn av dette vil mange erfare pinlige situasjoner og smertefulle brudd. De blir derfor ofte gjort til syndebukker og gjennom dette få omdømmet sitt svertet.

Men dette er sterke individer som reiser seg igjen og igjen. De tåler å gjøre feil, og evner å lære av det. De tåler ekstreme påkjenninger og kan håndtere svært kaotiske situasjoner. Deres egenskaper kommer veldig godt tilsyne i kriser.

De er ikke redde for å belyse det de opplever som galt i samfunnet. De har løsninger for det meste, men for mye prinsipprytteri kan føre til sosial isolasjon. Å løse opp i alvoret med humor og selvironi virker alltid bra, og er tips til foreldre som oppdrar barn med denne profilen. Hver gang de opplever at de gjør en feil, er det lurt å stille spørsmålet: "Hva lærte du av dette?"

3/5- skygge: skam - og skyldfølelse

De skammer seg og får skyldfølelse på grunn av sin skeptiske holdning til alt som er nytt. De prøver å rette opp sine feilgrep basert på hva de tror andre tenker og tror om dem. Tabber de seg ut, får de en sterk skyld og skamfølelse eller de benekter alle feil. For å unngå ubehageligheter flykter veldig mange fysisk vekk fra alle sine feilgrep og andres anklager.

Skyggeside i forløst form:

Er strategisk. Konsekvensforståelse. Tenker langsiktig!

Profil 3/6

Mennesker med denne profilen blir utsatt for de mest intense erfaringer et menneske kan ha på godt og vondt. Gjennom livets prøvelser blir de levende eksempler på hvordan det er mulig å håndtere livets store utfordringer. De har en ukuelig optimisme og uskyld som gjør dem i stand til å holde ut uansett hva de blir utsatt for. Hver gang de føler at de lykkes med noe blir teppet revet vekk under bena på dem, og derfor vil de med tiden bli de klokeste og mest erfarne av oss.

Dette er en profil som vil oppleve mye motgang gjennom mye prøving og feiling i de første 30 årene av sine liv. I de påfølgende 20 årene vil de finne en komfortabel plass i hjem og samfunn, hvor de i denne tiden fjerner seg litt fra dagliglivets trivialiteter og heller konsentrerer seg om hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Den siste delen av livet vil alltid oppleves som best for disse profilene. Nå kan de dra praktisk nytte av alt de har lært, treffe mennesker som er riktige for dem og kanskje endelig finne en livspartner.

3/6- skygge: skamfølelse / isolasjon

De skammer seg når de føler seg avskåret, isolert eller mister kontakten med omgivelsene. De forsøker å late som ingenting, men  makter ikke i lengden å opprettholde en slik fasade og opplever tidvis enda mer skyld og skam. Forsvarsstrategien er å fortrenge alt ved å fortsette som før i håp om at ting skal bli bedre, istedenfor å konfrontere det som ikke fungerer for dem.

Skyggeside i forløst form:

Er strategisk. Konsekvensforståelse. Tenker langsiktig!

Profil 4/1

Disse profilene er åpenhjertige, ambisiøse og fokuserte. De er vennlige og sosiale og har en sterk formidlertrang. De setter likevel stor pris på sitt privatliv, og ønsker kun å delta sosialt hvis deres formidlertrang blir anerkjent.

De opplever svik (også sitt eget svik mot seg selv) som det mest smertefulle og vil derfor lete lenge etter mennesker de kan stole på. Det er også gjennom vennskap at de til slutt vil finne den store kjærligheten.

 

Dette er svært engasjerte mennesker og gode lærere. De er steile, stae og innflytelsesrike. De endrer meget sjelden sin identitet, personlighet, tro og virkelighetsoppfatning.

De kan virke eksentriske på grunn av sitt dype engasjement i et uvanlig smalt og spesifikt interesseområde. Det har ingen hensikt å forsøke og forandre dem. De skal være fokusert på sitt område da de selv kjenner at det er deres oppgave i livet.

4/1-skygge: avvisning / usikkerhet

Dette er sårbare individer som føler seg avvist når de ikke blir lyttet til. De må bli anerkjent for sitt engasjement for å føle seg trygge. Gjentatte avvisninger gjør at de ofte distanserer seg fra omgivelsene. De vil da gå i skjul eller gjøre seg ubetydelige for å slippe smertefull avvisning.

Skyggeside i forløst form:

Handler ikke på tendensen til å krisemaksimere!

Profil 4/6

Dette er svært imøtekommende og nysgjerrige mennesker, og vi kan også kalle dem oppmerksomme observatører. De kommer lett overrens med alle typer mennesker, da de er naturlig åpne for de som kommer dem i møte.

 

De er gode nettverksbyggere, og kjenner alltid en som kjenner en som kjenner en som kan fikse opp i en situasjon. De oppleves som sosiale av sine medmennesker, men kan selv ofte føle seg litt på utsiden av den sosiale kretsen da det til tider kan være krevende å ha et så stort nettverk.

 

De er gode formidlere og evner på en levende måte å  formidle sine observasjoner i vennekretsen, i familien og i samfunnet, og kan nettopp derfor ende opp med få stor innflytelse.

4/6- skygge: avvisning / isolasjon

De strever med å være perfekte rollemodeller for andre for å bøte på, skjule og benekte deres dype frykt for ikke å bli akseptert. De opprettholder en uklanderlig, stram og uavhengig stil for å dekke over sin sårbarhet. Dette kan ofte gjøre det vanskelig for andre å få nær kontakt med dem.

Skyggeside i forløst form:

Handler ikke på tendensen til å krisemaksimere!

Profil 5/1

Blant disse profilene finner vi ofte de mest forføreriske ledere, generaler og guruer fordi de har en helt naturlig evne til å lede. Dette er private mennesker som lever tilbaketrukket, helt til andre krever at de bidrar.

De er kontroversielle og evner å se det store bildet i de fleste sammenheng. De blir ofte kalt på når det er behov for praktiske løsninger på grunnleggende problemer i organisasjoner og samfunnet som helhet.

Disse menneskene er veldig klar over betydningen av deres omdømme. De kan enten få et veldig bra eller et veldig dårlig rykte, avhengig av om de klarer å leve opp til det andre forventer av dem.  Andre mennesker må uttrykke et helt klart behov for deres kunnskap før disse menneskene kommer på banen.

5/1- skygge: skyldfølelse / usikkerhet

Disse menneskene er mistenksomme og redde for å fremstå som usikre og useriøse. De prøver å skjule sin usikkerhet ved å være aktive. Det eneste de oppnår med det er å tiltrekke seg mer oppmerksomhet slik at det blir pinlig åpnbart for alle at de egentlig ikke vet hva som skal gjøres i en situasjon. Jo mer de eksponerer sin usikkerhet, jo mer vil de ønske å gjemme seg.

Skyggeside i forløst form:

Tar ledelsen. Er tydelig på egne behov.

Profil 5/2

Dette er mennesker som vil ha mer innflytelse på mennesker de ikke kjenner enn på mennesker de kjenner.

 

De kan være mistenksom overfor andre og kan føle seg ubehagelig observert. Det er likevel noe med deres energifelt som gjør at andre mennesker søker dem. Selv om de ønsker å være usynlig er det nettopp det de ikke er. Andre kjenner ubevisst at de har noe de har behov for, og på den måten vil de gjentatte ganger bli trukket ut av sin private tilværelse for å bidra med sine lederegenskaper og praktiske råd.

De har en kapasitet som mange vil misunne dem. Et gjentagende tema i deres liv er vekslingen mellom disiplin og opposisjon. Når ting ikke fungerer som det skal, må de enten jobbe hardt for å forandre det, eller bruke sine ressurser på å protestere. Jo mer bevisst de blir, jo flinkere blir de til å gjenkjenne når det er hensiktsmessig å være disiplinert og når det er mer fruktbart å opponere. De vil svært ofte befinne deg i en av disse tilstandene.

5/2 - skygge: skyldfølelse / selvfornektelse

De har evnen til å universalisere sine praktiske løsninger. Hvis den andre ikke klarer å nyttiggjøre seg dine råd vil de skylde på dem og det kan sverte deres rykte. De er ubevisst klar over dette og er derfor meget forsiktig med hvem de slipper innpå seg.

Skyggeside i forløst form:

Tar ledelsen. Er tydelig på egne behov.

Profil 6/2

Dette er mennesker som i løpet av sin livsprosess blir helt naturlige rollemodeller. De stiller ofte høye krav til seg selv, men også til andre.

 

I første fase av livet går de igjennom sterke og ubehagelige opplevelser med mye prøving og feiling, kaos og motgang.

 

I livets andre fase uttrykker de seg både moderat og respektabelt, og blir ofte ansett som en objektiv autoritet. I livets tredje og siste fase trer de frem som levende eksempler på hva det vil si å være et autentisk mennesket som gir verdifulle bidrag til familien, fellesskapet og samfunnet.

 

6/2- skygge: isolasjon / uoppmerksomhet

Disse profilene er ofte ikke klar over at de kan virke uoppmerksomme og fjerne. De kjenner seg ofte ikke igjen i hvordan andre oppfatter dem, og føler seg derfor ikke forstått. De utvikler derfor en holdning som kan gjøre at andre oppfatter dem som arrogante. Dette kan resultere i en forsterket følelse av å bli misforstått som gjør at de isolerer seg fra andre.

Skyggeside i forløst form:

Er varm og imøtekommende!

Profil 6/3

Disse menneskene kan betraktes som de evige optimister uansett hva livet bringer dem Utfordringer står i kø, men selvom uforutsigbarhet og kaos er en kjenningsmelodi gjennom livet, klarer de å bevare fatningen.

Med deres ukuelig optimisme, svarte humor og selvironi har de en beundringsverdig utholdenhet til å tåle nederlag etter nederlag med hevet hodet. I dypet av seg selv vet de at; ”det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det...” som gjelder. Dette er mennesker som blir kloke av egen erfaring.

6/3- skygge: isolasjon / skamfølelse

Disse profilene unngår å kjenne på skyld og skamfølelse. De prøver å skjule sine feilgrep ved å fremstå som helgenaktige martyrer. Hvis de ikke våger å innrømme sine feilgrep gjør de det vanskelig for andre mennesker å stole på dem, og for dem å stole på seg selv. Konsekvensen blir ofte at de gjør hva som helst for å flykte unna egen smerte.

Skyggeside i forløst form:

Er varm og imøtekommende!