top of page

Beskrivelser av profilene

På Human Design kartet nedenfor kan du se hvor du kan hente tallene for profilen.

Din profil - din funksjon i fellesskapet

 

Profilen er den drakten du bærer, hvordan du fremstår og hva du er opptatt av. Du har på et vis to personligheter inni deg, og dette skaper et spenningsfelt mellom det indre og det ytre. Du ser kun det du selv er bærer av, og det er dine tolkninger og reaksjoner som forteller deg noe om deg selv, aldri om den andre. 

 

Profilen 3/5 i dette eksempelet får erfaring gjennom prøving og feiling, men vil hele tiden ha et godt øye til de som evner å ‘take charge’ og fremstår som helter gjennom sitt engasjement. 

 

Det første tallet i profilen handler mer om hvordan du fremstår, og det andre tallet i profilen handler mer om hvem du er.

Screenshot 2024-02-19 at 08.34.59.png
bottom of page