top of page

Mennesketyper

Manifestor - ca 8%

En liten del av befolkningen tilhører denne mennesketype. De er handlekraftige og misliker sterkt å bli kontrollert av sine omgivelser. De er uforutsigbare og raske i bevegelsene.

En manifestor er en ren energitype. De evner å legge merke til hvor energien har stoppet opp og vil være drevet til å sette den i gang igjen. Dette er initiativtakere som setter i gang både mennesker og prosjekter.

Deres energifelt tar plass og kan være lite inviterende når det må skapes rom for handling. De gjør som de vil og spør svært sjelden om råd eller veiledning fra andre, da dette ofte bremser deres fremadrettede energi. De liker å vandre fritt og alene, og klarer seg godt på egenhånd. De kan derfor opptre svært selvstendig.​

Deres strategi er å informere andre om hva de har tenkt å gjøre, før de gjør det, slik at de får andre med seg istedenfor mot seg. Et manifestor barn vil trives med få ytre rammer, men det er viktig at de lærer seg alminnelig høflighet ved å be om lov før de handler. Når de har blitt voksne holder det at de informerer andre som vil bli påvirket av deres handlinger.

Naturlig: Fredfull

Anstrengt: Sint

Generator - ca 70%

Størstedelen av befolkningen tilhører denne mennesketypen. De representerer arbeidsstyrken i samfunnet og sørger for at oppgavene blir utført.

 

De er utholdende og har minst behov for søvn av alle typene. De har et imøtekommende energifelt og en sterkt utviklet magefølelse.

Det er viktig for disse menneskene å få fokuset vekk fra igangsetting, og mer over på tålmodighet, indre tilfredshet og takknemlighet over de daglige sysler og plikter.​

De fungerer best når de blir fremlagt ulike alternativer hvor de kan lytte til magefølelsen for å vite hvilket  alternativ som er best for dem.  

Deres strategi er derfor å handle i respons til sine omgivelser. De vet nemlig ikke hva som er rett for dem, før det tilbys.

Naturlig: Tilfreds

Anstrengt: Frustrert

Projektor - ca 21%

De har en struktur som evner å utnytte energi på den mest effektive måten, og egner seg derfor godt som veiledere og koordinatorer. De vet intuitivt hvem som passer best hvor, og kan nettopp derfor bli gode ledere.

 

De har et absorberende energifelt og er mer opptatt av den andre enn av seg selv. De trives derfor best med en-til-en forhold og kan føle seg litt bortkommen i store grupper. 

Det er best for en projektor å holde seg i bakgrunnen inntil de blir invitert inn i en samtale, et forhold eller et prosjekt, for da kan de oppnå den en-til-en-kontakten de søker. Hvis de ligger for langt frempå for tidlig vil de møte motstand. 

I det en Projektor er anerkjent for sine egenskaper får de tilgang til energien som andre mennesker råder over, slik at denne kan utnyttes best mulig.

Naturlig: Opplever suksess

Anstrengt: Bitter

Reflektor - ca 1%

Dette er en sjelden mennesketype. De har en helt åpen struktur og fungerer således som et speil for sine omgivelser. Hvis de ikke er kjent med sin type kan de føle seg overveldet av livet fordi alt forandrer seg hele tiden.

De reflekterer andre på en dyp og gjennomtrengende måte og kjenner derfor andre bedre enn seg selv. De er beskyttet av et reflekterende energifelt og trives ofte med barn og dyr som ikke har barrikadert seg med masker og murer. Deres naturlighet kjennes meget behagelig for en reflektor. 

Deres energi følger månens bevegelser så de vil ha en regelmessig rytme som går over 28-30 dager. Det er derfor hensiktsmessig at de bruker lang tid på de store beslutningene, gjerne en hel måne syklus.​

Alt forandrer seg hele tiden, men de vil finne en pålitelig struktur og identitet i Månens faste sykluser og vil på den måten kunne bli kjent med seg selv og sine varierende uttrykk.

Naturlig: Overrasker andre og blir overrasket

Anstrengt: Skuffet/Oppgitt

bottom of page