Manifestor

Kun 8% av befolkningen tilhører denne mennesketype. De er handlekraftige og misliker sterkt å bli kontrollert av sine omgivelser. De er uforutsigbare og raske i bevegelsene.

 

En manifestor er en ren energitype. De evner å legge merke til hvor energien har stoppet opp og vil være drevet til å sette den igang igjen. Dette er initiativtakere som egner seg meget godt som igangsettere av både mennesker og prosjekter.

 

Deres energifelt tar plass og kan være lite inviterende når det må skapes rom for handling. De gjør som de vil og spør svært sjelden om råd eller veiledning fra andre, da dette ofte bremser deres fremadrettede energi. De liker å vandre fritt og alene, og klarer seg godt på egenhånd. De kan derfor opptre svært selvstendig.

Deres strategi er å informere andre om hva de har tenkt å gjøre, før de gjør det, slik at de får andre med seg istedenfor mot seg. Et manifestor barn vil trives med få ytre rammer, men det er viktig at de lærer seg alminnelig høflighet ved å be om lov før de handler. Når de har blitt voksne holder det at de informerer andre som vil bli påvirket av deres handlinger.

Generator

Generatorene utgjør ca 70% av befolkningen. Disse menneskene er potensielt de mest energiske og kraftfulle av alle typer.

 

De representerer arbeidsstyrken i samfunnet. De er utholdende og har minst behov for søvn av alle typene. De har et imøtekommende energifelt og en sterkt utviklet magefølelse.

 

Det er viktig for disse menneskene å få fokuset vekk fra igangsetting og handling, og mer mot tålmodighet, indre tilfredshet og takknemlig-het over de daglige sysler og plikter.

De fungerer best når de blir fremlagt ulike alternativer som kan de kan velge mellom. Når de lytter til sin magefølelse vil de alltid ta den rette beslutningen.

Deres strategi er derfor å handle i respons til sine omgivelser. Det vet nemlig ikke hva som er rett for dem, før det tilbys.

Prosjektor

Disse menneskene utgjør ca 21% av befolkningen.

 

De har en struktur som evner å utnytte energi på den mest effektive måten. De er derfor meget gode veiledere og koordinatorer. Det vet intuitivt hvem som passer best hvor, og kan nettopp derfor bli gode ledere. De har et absorberende energifelt og er mer opptatt av den andre enn av seg selv.

 

Deres energi kommer best til uttrykk når deres egenskaper er anerkjent av omgivelsene. For å oppnå anerkjennelse er det viktig at disse menneskene er tålmodig og holder seg i bakgrunnen inntil de blir invitert inn i en samtale, et forhold eller et prosjekt. I det en Projektor er anerkjent for sine egenskaper får de tilgang til energien som andre mennesker råder over, slik at denne kan utnyttes best mulig.

Deres strategi er å vente med å ta en beslutning til etter at de har blitt forelagt en formel invitasjon. En projektor må ofte vente lengst av alle typer; kanskje i flere år, før de treffer mennesker som anerkjenner dem for deres egenskaper. 

Reflektor

Reflektorene utgjør kun 1% av befolkningen. De har en helt åpen struktur og fungerer således som et speil for sine omgivelser. Hvis de ikke er kjent med sin struktur kan de føle seg overveldet av livet fordi alt forandrer seg hele tiden.

 

De reflekterer andre på en dyp og gjennomtrengende måte og kjenner derfor andre bedre enn seg selv. De er beskyttet av et reflekterende energifelt og trives ofte med barn og dyr som ikke har barrikadert seg med masker og murer. Deres naturlighet kjennes meget behagelig for en reflektor. 

 

Deres energi følger månens bevegelser og det er derfor hensiktsmessig at de bruker lang tid på de store beslutningene, gjerne en hel månesyklus.

Alt forandrer seg hele tiden, men de vil finne en pålitelig struktur og identitet i Månens faste sykluser og vil på den måten kunne bli kjent med seg selv og sine varierende uttrykk.