top of page

Beskrivelser av heksagrammene

Nedenfor følger beskrivelser av alle heksagrammene (tallene) i Human Design Kartet. 

Et heksagram blir i Human Design ofte omtalt som en port. Den representerer en kvalitet/tendens/tilbøyelighet i din personlighet. Ditt inkarnasjonskors består av 4 kvaliteter som står for 70% av din pregning. De to øverste tallene til høyre og de to øverste tallene til venstre i søylene nedenfor representerer disse kvalitetene hos denne personen.  

Screenshot 2022-03-13 at 11.32.14.png

Denne personen har hovedkvalitetene i heksagram 31, 41, 27, 28

Bevisst:

Heksagram 31 - Rolle

Heksagram 41 - Utfordring

Ubevisst:

Heksagram 27 - Utstråling

Heksagram 28 - Formål

Vekst og modning i livet handler om å komme i kontakt med den ubevisste siden.

Planetenes bevegelse

Heksagram beskrivelsene inkluderer også beskrivelse av hver linje (desimal), og du vil se at linje 1 i et heksagram kommer fra linje 6 i kvaliteten som kommer forut for den i Mandalaen til høyre. 

Planetene går mot klokken i sirkelen, så hvis du har 55.1 aktivert, så vil du se i beskrivelsen av heksagrammet 55 at linje 1 (55.1) kommer fra 30.6. Du kan derfor også lese beskrivelsen 30.6 som vil gi deg en større forståelse av 55.1

Hvis du har aktivert 30.6, så vil den søke seg mot 55.1. Tall med linje 6 er i transformasjon og vil ofte oppføre seg mer om linje 1 i neste heksagram, enn linje 6 som er aktivert.  

Mandala - cut_edited.jpg
Last ned beskrivelser av heksagrammene:

Kilder til beskrivelsene

1. The Gene Keys, Richard Rudd

2. The Rave I'Ching Line Companion, Part 1&2, Ra Uru Hu, Human Design

3. The Complete Rave I'Ching, Ra Uru Hu, Human Design

4. The Book of Lines, Chetan Parkyn

5. Linjeboken, en fri oversettelse av I'Ching relatert til Human Design - resultat av gruppearbeid over 15 år

    bottom of page