top of page

Beskrivelser av energistrømmene

Nedenfor følger beskrivelser av alle energistrømmene i Human Design Kartet. 

Channel of Recognition 41-30.png

Her vises energistrøm 41-30

 

En energistrøm dannes når heksagram 41 som er aktivert i Rot senteret forbinder seg til heksagram 30 som er aktivert i Solar Plexus senteret. Energistrømmene som er aktivert i ditt Human Design kart gir informasjon om hvilken energi som til enhver tid er tilgjengelig for deg. 

Energistrømmene nedenfor er sortert etter hvilken retning energien beveger seg. Alle energistrømmer i kartet beveger seg mot halsen for å uttrykke seg i ord og handlinger.

I energistrøm 1-8 beveger energien seg fra 1 til 8: kreativiteten (1) kommer til uttrykk i 8 (bidrag), og i energistrøm 14-2 beveger energien seg fra 14 (ressurser) til 2 (retning). 

    bottom of page