• Denne analysen  beskriver din mennesketype, din profil, betydningen av de hvite sentre, betydning av de aktiverte sentrene, samt energiflyten som strømmer mellom dine aktiverte sentre. 

  Analysen gir ikke informasjon om hvilket yrke du skal velge eller hvem du skal gifte deg med, men gir informasjon om din funksjon og dine reaksjonsmønstre.

   

  Vi lever i et samspill med andre mennesker og ingen kan erstatte din funksjon, så ditt virkelige formål er å tilby andre et autentisk uttrykk av deg selv.

   

  Din kropp og ditt sinn har en helt unik sammensetning som legger føringene for din utvikling. Vi er blitt oppdratt til å tilpasse oss omgivelsene, og gir ofte avkall på det som er vår kjerne. Dette gir en følelse av ulevd liv.

  Rapporten er et verktøy for å bli mer oppmerksom på egne reaksjonsmønstre, slik at du kan frigjøre deg fra selvpålagte begrensninger og finne frem til det som er sant for deg.

  Profilanalyse A

  kr 2 300,00Pris
   • Introduksjon

   • Om Human Design kartet

   • Ditt kart

   • Din mennesketype

   • Din strategi

   • Din autoritet

   • Din profil

   • Din mottakelighet og hva som tiltrekker deg

   • Din aktiverte energi og hvordan du påvirker andre

   • Tabell over reaksjonsmønstre til hovedkvalitetene

   • Tabell over tendenser som tilhører hovedkvalitetene

   • Underliggende engstelse

   • Etterord

  • Profilanalysen din vil bli sendt på mail innen 1 uke etter at du har bestilt.