Om rapportene

Legg inn dine  fødselsdata i kontaktskjemaet:

1. Dato

2. Sted: By og Land

3. Tidspunkt: Klokkeslett

En skriftlig rapport vil gi deg en innføring i hva som er unikt ved deg eller ditt barn.

 

Human Design kartet inneholder veldig mye informasjon, så vi har valgt å dele rapporten i to fordi det kan bli for mye informasjon på en gang som kan forvirre istedenfor å klargjøre.

 

Det anbefales å bestille DEL 1 først hvor du følger den strategien og autorieten som gjelder din mennesketype over en tidsperiode og kan hvis du ønsker bestille DEL 2 som gir en fordypning i forhold de underliggende føringene som fargelegger dine kvaliteter. 

Når du har bestilt en rapport til deg selv kan du også bestille rapporter til barna dine.

 

Her er linker til beskrivelse med oversikt over innholdet i de ulike  rapportene: 

​​DEL 1 - Fundamentet - NOK 1 800,-

DEL 2 - Fordypning - NOK 1 800,-

Dine tendenser - NOK 900,-​

Rapporten vil bli sendt på mail innen 1 uke etter mottatt betaling, ofte litt før:-).