Et nytt blikk på menneskenaturen

Gratis

Her kan du taste inn dine fødselsdata og sende Human Design kartet ditt til din mail adresse.

 

 

NOK 1 800,-

Du vil få en skriftlig rapport sendt på mail i løpet av 1 uke.

Rapporten er på 15-25 sider avhengig av ditt design.

 

Den vil gi deg en oversikt over dine kvaliteter, samt en grundig veiledning på hvordan du skal nyttig-gjøre deg nformasjonen.

 

Her kan du bestille et  foredrag om Human Design på ca 2 timer, hvor vi går gjennom opprinnelsen, modningsøyeblikket og om hvordan kartet er bygget opp.

Pris på forespørsel

 

Om oss og Human Design

Vi er en gruppe på 7 mennesker som ble kjent med Human Design i 2008, og siden har møttes regelmessig for å lese og lære. Vi har utviklet et analyseverktøy og har skrevet bøker om emnet, og nå planlegger vi en ny utgivelse som veldig presist beskriver hvilke egenskaper som er aktivert hos en person basert på vedkommendes fødselsdata.

Mange lurer på hvordan og hvorfor  fødselstidspunktet kan være så viktig, så vi har viet et eget kapittel til det, i et forsøk på å forklare hvorfor dette øyeblikket preger utviklingen av våre ulike personligheter.

De fleste som får vite om sitt Human Design gjenkjenner egenskaper og tendenser som kommer frem i analysen, som omhandler vedkommendes reaksjonsmønstre og ubevisste dragninger.

Det er nyttig å vite mer om seg selv, og om hvordan du bedre kan mestre dine tilbøyeligheter bare ved å belyse dem, bli dem bevisst.

Ditt design er deg gitt, så det blir som å få utdelt noen kort som du skal spille med i samhandling med andre som har fått utdelt sine kort.

Human Design gir en spennende innfallsvinkel til det ofte irrasjonelle menneskets bevegelser.  Tilbakemeldingene vi får er at de som blir kjent med sitt Human Design blir mer oppmerksomme på egne reaksjonsmønstre, som naturlig nok fører til en høyere grad av tilstedeværelse.

Utfører profilanalyser:

- Terje Eugen Holthe - Nina Enger -