En skriftlig rapport - for foreldre med barn under 18 år

Rapport om barnet ditt

Oversikt over innholdet i rapporten for barn:

 • Introduksjon

 • Tips til foreldre på hver mennesketype

 • Ditt barns kart

 • Mennesketype

 • Strategi

 • Autoritet

 • Profil

 • Næringsopptak

 • Tabell over reaksjonsmønstre til hovedkvalitetene

 • Tabell over tendenser som tilhører hovedkvalitetene

 • Underliggende engstelse

 • Etterord

Denne rapporten er ment for foreldre som ønsker å gi barna sine en oppdragelse som tar hensyn til barnets egenart. Rapporten forutsetter at en av foreldrene kjenner til sitt eget design, eventuelt bestiller DEL 1 først.

 

Denne rapportern gir ingen innføring i Human Design, som DEL 1 gjør, men beskriver i korte trekk hvordan barnet fungerer . Den er skrevet i du-form slik at barnet selv på et tidspunkt kan lese den hvis det skulle være interesse for det.

Når du som mor eller far blir oppmerksom på barnets særegenheter så vil barnet føle seg sett og hørt uten at du trenger å si noe.

---

Rapporten vil bli sendt på mail innen 1 uke etter mottatt betaling, ofte litt før:-).

Legg inn  fødselsdata i kontaktskjemaet:

1. Dato

2. Sted: By og Land

3. Tidspunkt: Klokkeslett