En skriftlig rapport

Legg inn dine  fødselsdata i kontaktskjemaet:

1. Dato

2. Sted: By og Land

3. Tidspunkt: Klokkeslett

En skriftlig rapport vil gi deg en innføring i hva som er unikt ved deg.

 

Human Design kartet inneholder veldig mye informasjon, så vi har valgt å dele rapporten i to fordi det kan bli for mye informasjon på en gang som kan forvirre istedenfor å klargjøre.

 

Det anbefales å bestille DEL 1 først hvor du følger den strategien og autorieten som gjelder din mennesketype over en tidsperiode og kan hvis du ønsker bestille DEL 2 som gir en fordypning i forhold de underliggende føringene som fargelegger dine kvaliteter. 

 

Her kan se innholdsfortegnelsen i de to analysene: 

DEL 1 - Fundamentet - NOK 1 800,-

DEL 2 - Fordypning - NOK 1 800,-