En skriftlig rapport - DEL 2

Fordypning

Oversikt over innholdet i Del 2:

 • Introduksjon

 • Ditt kart

 • Beskrivelse av dine 4 hovedkvaliteter 

 • Hvilken kvalitet som utgjør et tema i livet ditt

 • Introduksjon til de underliggende føringene 

 • Næringsopptak

 • Miljø

 • Perspektiv

 • Motivasjon

 • Oversikt over alle bevisste tendenser

 • Oversikt over alle ubevisste tendenser

 • Etterord

Legg inn dine  fødselsdata i kontaktskjemaet:

1. Dato

2. Sted: By og Land

3. Tidspunkt: Klokkeslett

NOK 1 800,-

Den skriftlig rapporten i DEL 1 er den viktigste i forhold verktøy du kan bruke for å bli mer oppmerksom hva som er din energi, og hvilken energi som tilhører andre. Når du følger strategien som tilhører din mennesketype vil du med stor sikkerhet oppleve positive endringer i livet ditt. 

Denne rapporten i DEL 2 går dypere inn i ditt Design og kartlegger de underliggende frekvensene som gir føringer på hvordan du kan optimalisere ditt næringsinntak, hvilke omgivelser som stimulerer deg, hvilket perspektiv du naturlig har og hva som motiverer deg. 

Du vil også få en oversikt over alle dine tendenser, hvor hvert tall i kartet ditt står beskrevet med to mulige reaksjoner. Når du blir oppmerksom på dine reaksjonsmønstre blir du også mer klar over når du hengir deg til deg til dine skyggesider, og det blir lettere å velge ditt positive og medfødte uttrykk.

---

Rapporten vil bli sendt på mail innen 1 uke etter at betaling er mottatt.