En samtale

Vi tar en samtale om ditt design. Vi går gjennom elementer i kartet ditt, og fokuserer på det som er viktigst for deg.

 

Det vil være rikelig anledning til å stille spørsmål og du vil få veiledning på hvordan du skal nyttiggjøre deg informasjonen i den livssituasjonen du befinner deg.

 

 Varighet: 1,5 - 2 timer.

NOK 1 500,-

Legg inn dine fødselsdata i kontaktskjemaet:

1. Dato

2. Sted: By og Land

3. Tidspunkt: Klokkeslett