Eksempel på hvordan en kvalitet uttrykker seg

Hvis port 7.2 er aktivert i et kart, vil personen ha tendensene som står beskrevet i port 7.

Det som står beskrevet under linje 2 vil utdype kvaliteten og beskrive helt spesifikt hvilke muligheter denne personen har i forhold til å uttrykke denne kvaliteten.

Heksagram  7 - Den valgte leder

 

Arketypen for mot / Veilederens vei 

 

Heksagram 7 speiles av sin motsats i heksagram 13

Oversikt over energiens mulige uttrykk

Beskrivelse: Den vise leder. Dyd er i seg selv en belønning.

Skyggeside innadvendt type: Reservert / tilbakeholden

Skyggeside utadvendt type: Overkjørende / dirigerende

Naturlig  / autentisk uttrykk: Lytter til livets vilje i den andre

Realisert: Dyd / Allvilje - lytter til livets bevegelser og handler kun på det som er mulig

Linje 2 - Demokraten / Likeverd   

Beskrivelse: Evnen til å lede et mangfold med ulike viljer

Skyggeside: Elitetenkning og degenerering av demokratiske verdier. Hierarkiske tendenser i et demokratisk samfunn. Du selv troner på toppen. 

Naturlig uttrykk: Evnen til å inspirere frem iboende kvaliteter hos andre og lede når en er valgt.

___
Kontakt oss:

Hvis du ønsker mer informasjon før du eventuelt bestiller en tjeneste kan du ta kontakt med oss på e-post

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Human Design Skandinavia

Org nr.: 993 072 834

Ekraveien 49

0757 Oslo

Mobil: +47 91191349

e-post

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
___
Send en bestilling:
Hvilken tjeneste/bok ønsker du?

- Betalingsinformasjon vil bli sendt etter at bestillingen er mottatt.

2020 by Nina Enger