Om Human Design Kartet

Human Design kartlegger hvilke drivkrefter som virker i deg.

 

Ditt kart har 9 geometriske figurer som er knyttet sammen av røde og/eller sorte energistrømmer. De geometriske figurene viser hvilke kraftsentre og bevissthetssentre som er aktivert hos deg fra fødselen av. Du befinner deg i spenningsfeltet mellom det mentale presset som er representert i den øverste trekanten og et fysisk adrenalin punkt som er representert i den nederste firkanten. 

 

De fargede sentrene representerer energi som alltid er tilgjengelig for deg. Dette er energi som også påvirker alle rundt deg.  

Her er en oversikt over hva de ulike sentrene i Human Design kartet representerer:

Tegninger av aktive sentre på norsk.jpg

Eksempel på hvordan en kvalitet uttrykker seg

Kvalitet 7.2.JPG

KROPPEN

Røde tall

representerer

ubevisste kvaliteter

Hardware

PSYKEN

 

Sorte tall

representerer

bevisste

kvaliteter 

Software

Det er i alt 64 kvaliteter i I'Ching hvor hver kvalitet har seks  underliggende linjer, og hver linje har seks underliggende farger, og hver farge har seks underliggende toner, og hver tone har seks underliggende baser (Aminosyrer/DNA). Det finnes med andre ord et utallig antall kombinasjoner som 'programmerer' våre Design. 

 

I dette kartet har planeten Merkur aktivert 7.2 som beskriver en ubevisst kvaltiet. Denne personen vil ha en trang til å bestemme hvordan ting skal være. Siden det står en pil ned til høyre for kvaliteten vil det være  en tilbøyelighet til å uttrykke denne tendensens skyggeside.

Ved å bli oppmerksom på når denne tendensen oppstår vil det være mulig å endre uttrykket i forhold til potensialet i denne kvaliteten. Se beskrivelsen under:

Hvert tall i kartet beskriver en kvalitet

Tallet 7 beskriver i dette tilfellet kvaliteten. Linje 2 beskriver tendensen til denne kvaliteten. Det er i alt seks mulige linjer hvor hver linje har en gaveside og en skyggeside, men i denne personen vil tendensen i linje 2 være vektlagt.

Det som står beskrevet under linje 2 vil utdype kvaliteten og beskrive helt spesifikt hvilke muligheter denne personen har i forhold til å uttrykke denne kvaliteten.

Kvalitet  7 - Den valgte leder

 

Arketypen for mot / Veilederens vei 

 

Kvalitet 7 speiles av sin motsats i kvalitet 13

Generelle uttrykk for kvalitet 7

    Beskrivelse: Den vise leder. Dyd er i seg selv en belønning.

    Skyggeside innadvendt type: Reservert / tilbakeholden

    Skyggeside utadvendt type: Overkjørende / dirigerende

    Naturlig  / autentisk uttrykk: Lytter til livets vilje i den andre

    Realisert: Dyd / Allvilje - lytter til livets bevegelser og handler        kun på det som er mulig

Linje 2 - Demokraten / Likeverd   

Beskrivelse: Evnen til å lede et mangfold med ulike viljer

Skyggeside: Elitetenkning og degenerering av demokratiske verdier. Hierarkiske tendenser i et demokratisk samfunn. Du selv troner på toppen. 

Naturlig uttrykk: Evnen til å inspirere frem iboende kvaliteter hos andre og lede når en er valgt.