top of page

Om Profilene

70% av vårt design er preget at Sol og Jord plasseringene, så kvaliteten (tallet) og kvalitetens linje (desimalen) vil prege vår adferd. 

Vi finner profilen i kartet ved å kombinere desimalen i øverste tall i høyre kolonne med desimalen i øverste tall i venstre kolonne. Se figur:

Screenshot 2022-03-20 at 09.49.44.png

1/3  Undersøkende / fritenker

 

De har en grundig og undersøkende natur. Andre finner dem troverdig, og de kan bli en autoritet innenfor sitt felt. De er nysgjerrig og lærevillig og evner å gå i dybden, i seg selv, i andre eller i det som opptar dem. De lærer gjennom grundige studier, granskning og fordypning. De kan være skeptiske inntil de føler seg trygge og sikre på at deres undersøkelser holder mål. De er ofte den første til å oppdage det som er svakt, feil, urimelig eller unødvendig! Når de går god for noe, så vil andre automatisk ha tillit til det de har funnet ut. Deres perspektiv representerer således fundamentet som det kan bygges videre på. Deres prosess vil bære preg av prøving og feiling, da de overraskende dukker bort i ting de ikke er forberedt på. 

1/4  Undersøkende / ser muligheter

Undersøkende mennesker som ser etter muligheter og dele det de er opptatt av. De har innflytelse på mennesker i sitt nettverk. Kan bli en autoritet innenfor sitt felt. Egenrådige. Grundige. Går i dybden. De finner ofte et interesseområde/fagfelt hvor de lærer seg alt som har med det å gjøre. Deres prosess vil bære preg av menneskene de møter, da andres anerkjennelse er viktig for dem. De vil overraske seg selv med at de rett som det er befinner seg i sosiale situasjoner.  

 

2/4  Eneboer / ser muligheter

Begavet og naturlige. Ikke-akademiske. Praktisk anlagt. Ytterst private, men sosiale mennesker som ser muligheter og er tro mot det de føler seg kallet til å gjøre. Du blir iakttatt av andre, men det er du ikke selv klar over. Du har lite fokus på egen person og er lett å komme i kontakt med. Likefrem og enkel, gjør ikke tingene komplisert. Behagelige å være rundt. Din selektive holdning til omgivelsene gjør at du holder dine barrierer oppe, men du vil hele tiden bli trukket ut av ditt skall av andre som ser noe i deg du ikke selv ser. 

 

2/5  Eneboer / utfordrer 

Mennesker som trives godt i sitt eget selskap. Du kan forføre andre på mange områder uten engang å vite om det. Tilbaketrukne, ressurssterke og beskjedne – kan ofte betraktes som innadvendte. På grunn av de høye forventningene som andre har til deg nøler de ofte med å komme frem med sine bidrag til fellesskapet, for de vet at når de gjør det, så vil de også stå personlig ansvarlig for resultatet. De kan oppfører seg som om de ikke bryr seg om hva andre mener om dem, selvom det kan være den avgjørende grunnen til at de holder en lav profil.

 

3/5  Fritenker / utfordrer

Grunnleggende opprørsk. Tar ikke det andre sier som “god fisk” - må erfare tingene selv. Prøver og feiler. Lærer av det som ikke fungerer. Selvstendige og gode problemløsere. Ofte kalt: “The black sheep of the family” - egenrådige. Utholdende. Seige. Sterke. Tåler en støyt. Dette er mennesker som utforsker nye ting, og de tåler å feile. Vi hadde ikke kommet opp med noe nytt hvis det ikke hadde vært for disse karakterene. 

 

3/6  Fritenker / rollemodell

Mennesker som gjennom mye prøving og feiling tidlig i livet kan utvikle evnen til å veilede andre ut i fra egne erfaringer. Blir klok av erfaring. Tøffe tak. Teppet blir dratt vekk under beina dine med jevne mellomrom. Utfordrende liv. Dramatiske hendelser. Sterke og kloke individer. I første fase av livet kan du gå gjennom ubehagelige opplevelser med mye prøving og feiling, kaos og motgang. I livets andre fase uttrykker du deg både moderat og respektabelt, og blir ofte ansett som en objektiv autoritet. I livets tredje og siste fase trer du frem som et levende eksempel på hva det vil si å være et autentisk mennesket som gir verdifulle bidrag til familien, fellesskapet og samfunnet.

 

4/1  Ser muligheter / undersøkende

Sosiale mennesker som evner å fordype seg i et tema og som verken ønsker eller kan vike fra dette! Grundige, men kan oppleves som ensporet og lite fleksible, men slik skal du også være. De skal ikke la seg dytte ut av sin bane. Dette er en sjelden profil, og her finner vi de gode forskerne som evner å gå helt i dybden av et tema eller en problemstilling. Kan av og til bli kalt nerder:-)

 

 4/6  Ser muligheter / rollemodell

Sosiale mennesker som kan bruke sin naturlige formidlingsevne til å undervise andre. Har stor innflytelse på mennesker i eget nettverk. Imøtekommende. Åpne. Lette å komme i kontakt med. I første fase av livet kan du gå gjennom sterke og ubehagelige opplevelser med mye prøving og feiling, kaos og motgang. I livets andre fase uttrykker du deg både moderat og respektabelt, og blir ofte ansett som en objektiv autoritet. I livets tredje og siste fase trer du frem som et levende eksempel på hva det vil si å være et autentisk mennesket som gir verdifulle bidrag til familien, fellesskapet og samfunnet.

 

5/1 Utfordrer / undersøkende

Mennesker som ser og analyserer situasjonen og  kommer med praktiske løsninger når behovet er der. Peker på det som er fastlåst for å gjenskape flyt og trekker seg deretter tilbake for ikke å skape avhengighet. Flinke til å se situasjonen fra et overordnet perspektiv. Dette kan være generalen som sendes ut for å utføre et oppdrag, og som deretter vil trekke seg tilbake, eller rådgiveren som ser løsninger der andre står i stampe. Dette er en transpersonlig profil som evner å se hvor andre kommer fra, og hva som skal til for å skape endring. Kan være tilbakeholden med informasjon, da de må være helt sikre på at det de deler/formidler er relevant og har verdi for den andre. En karmisk profil som må forhold seg til mennesker de har møtt i tidligere liv.

 

5/2 Utfordrer / eneboer

Mennesker det forventes mye av, men som foretrekker å være alene. Selvstendige. Ressurssterke. Private. Beskjedne. Selvmotiverende. Du har masse ressurser som andre tiltrekkes av, men du er som oftest intetanende om det, og du har heller ikke en vedvarende drivkraft om å komme ut med det du ruger på. Når tiden er moden vil du imidlertid plutselig stå frem for et publikum og imponere med det du har å tilby. 

 

6/2   Rollemodell / eneboer

Mennesker som andre mennesker naturlig ser opp til. Må være årvåkne, ikke arrogante, for å bevare sin nærhet til det som virkelig betyr noe. Kan oppleves som utilgjengelige og distanserte. Selvgående. Kloke. Livet deles i 3 faser som kan arte seg helt forskjellig, hvor du i den siste fasen høster frukter av all forutgående erfaring. I første fase av livet kan du gå gjennom sterke og ubehagelige opplevelser med mye prøving og feiling, kaos og motgang. I livets andre fase uttrykker du deg både moderat og respektabelt, og blir ofte ansett som en objektiv autoritet. I livets tredje og siste fase trer du frem som et levende eksempel på hva det vil si å være et autentisk mennesket som gir verdifulle bidrag til familien, fellesskapet og samfunnet.

 

6/3 Rollemodell / martyr

Disse menneskene kan betraktes som de evige optimister uansett hva livet bringer dem. Utfordringer står i kø, men selvom uforutsigbarhet og kaos er en kjenningsmelodi gjennom livet, klarer de å bevare fatningen.​ Med deres ukuelig optimisme, svarte humor og selvironi har de en beundringsverdig utholdenhet til å tåle nederlag etter nederlag med hevet hodet. Dette er mennesker som blir kloke av egen erfaring.​ I første fase av livet kan du gå gjennom sterke og ubehagelige opplevelser med mye prøving og feiling, kaos og motgang. I livets andre fase uttrykker du deg både moderat og respektabelt, og blir ofte ansett som en objektiv autoritet. I livets tredje og siste fase trer du frem som et levende eksempel på hva det vil si å være et autentisk mennesket som gir verdifulle bidrag til familien, fellesskapet og samfunnet. En kvalitet hos profil 6/3 i den siste fasen av livet er empati og medmenneskelighet som har sitt opphav i egen erfaring av smerte. 

Linjenes betydning


 

Hvis du f.eks. har tallet 23.3 i kartet ditt, så har du linje 3 i denne tendensen. Vibrasjonen i linje 3 handler om eksperimentell utforsking, prøving og feiling.

 

Her følger en beskrivelse av linjenes betydning som du kan finne i kartet ditt og i oversikten lenger ned. 

 

Linje 1:

Overalt hvor du har desimalen 1 kan du føle deg litt usikker. Du vil være undersøkende i forhold til denne kvaliteten og vil søke å skape et fundament du kan bygge videre på.

 

Linje 2:

Overalt hvor du har desimalen 2 vil du utstråle denne kvaliteten uten at du er klar over det selv. Andre vil tilegne deg denne tendensen, selvom du selv mener at du ikke har den. 

 

Linje 3:

Overalt hvor du har desimalen 3 vil det handle om prøving og feiling. Denne linjen gir ofte en eksperimentell natur som tør å prøve nye ting, tåler å feile, og går videre med rett rygg. 

 

Linje 4:

Overalt hvor du har desimalen 4 kan du være sta og fiksert, eller “firkantet” som vi også kaller det. Du kan være ganske sårbar for kritikk og ser helst at andre er enig med deg.

 

Linje 5:

Overalt hvor du har desimalen 5 vil du bli oppfattet som løsningsorientert. Andre vil søke deg for å få svar på sine spørsmål, og du er som regel istand til å tilfredsstille dem. 

 

Linje 6:

Overalt hvor du har desimalen 6 vil du være observerende og distansert. Linje 6 gir indikasjon på transformasjon, og du vil ikke lenger være så interessert i denne kvaliteten, men søke deg til neste.

bottom of page