top of page

Litteratur på norsk

Forside-1635357376963.png
Et nytt blikk på menneskenaturen

Denne utgaven erstatter i sin helhet 'Den lille boken om Human Design'.​

Terje Eugen Holthe og Nina Enger skrev sammen 'Den lille boken om Human Design' som gir en innføring i Human Design systemet og hvordan dette kan brukes i samspillet mellom mennesker - utgitt i 2016.

Nå har Terje Eugen Holte utgitt en ny utgave som forsøker å belyse Human Design i en historisk sammenheng:.

Screenshot 2022-07-16 at 16.38.14.png
En krans av sitater

Her kan du slå opp bakerst i boken for å finne hvilke kvaliteter som korresponderer med din fødselsdag. Så kan du lese sitatene som er knyttet til hver kvalitet.

Without background
Kursmateriell

Her kan du finne pdf-filer med informasjon om Human Design på norsk.

Anbefalt engelsk litteratur

Human Design: The Definitive Book of Human Design, The Science of Differentiation by Ra Uru Hu (2011-05-03) 

Denne boken tar for seg alle elementer i Human Design, og er forfattet av Ra Uru Hu selv. 

Denne boken danner fundamentet for mekanikken i Human Design og hva som bestemmer våre bevegelser. Åpne sentre vs Aktiverte sentre, profiler, energistrømmer, tendenser og reaksjonsmønstre.  

Screenshot 2023-04-18 at 07.47.12.png
Gene Keys av Richard Rudd

Denne boken går i dybden på hver arketype og beskriver alle uttrykk av energien i hver kvalitet. Fra skyggeside, til gaveside og til full realisering av potensialet. Når du leser Gene Keys anbefaler jeg at du har ro rundt deg. Jeg opplever selv at ting i meg blir aktivert når jeg leser det som står. Det resonnerer på et veldig dypt nivå. Slå opp kartet ditt og les arketypen som korresponderer med de to øverste tallene i høyre kolonne og de to øverste tallene som står i venstre kolonne. Disse kvalitetene utgjør 70% av den du er og gir en god innsikt i egen væremåte.

bottom of page