En skriftlig rapport - oversikt over dine tendenser

Fin for partnere og foreldre.

Oversikt over innholdet:

  • Introduksjon

  • Ditt kart

  • Linjenes betydning (desimalen etter hovedtallet)

  • Oversikt over alle bevisste tendenser

  • Oversikt over alle ubevisste tendenser

  • Etterord

Legg inn dine  fødselsdata i kontaktskjemaet:

1. Dato

2. Sted: By og Land

3. Tidspunkt: Klokkeslett

Den skriftlig rapporten i DEL 1 er den viktigste i forhold verktøy du kan bruke for å bli mer oppmerksom hva som er din energi, og hvilken energi som tilhører andre. Når du følger strategien som tilhører din mennesketype vil du med stor sikkerhet oppleve positive endringer i livet ditt. 

Denne rapporten gir en kort beskrivelse av hva alle tallene i kartet ditt betyr. Vi har på et vis to personer inni oss som skaper et spenningsfelt som gir friksjon/bevegelse. De sorte tallene på høyre side i kartet er bevisste og de røde tallene på venstre side i kartet er ubevisste.

Denne rapporten kan danne grunnlaget for fruktbare samtaler mellom to mennesker, da begge blir gjort oppmerksomme på den andres medfødte tilbøyeligheter. 

Eksempel på en beskrivelse:

Tall 19.1:

Tendensen som tilhører arketype 19.1 er oppdelt i to ulike reaksjonsmønstre:

 

Reaksjon 1:

Evne til å finne frem til det som er felles. Du har styrken til å bevare dine indre prinsipper i konfrontasjon med ytre påvirkning. Mister ikke din individuelle karakter ved å dele rommet med en annen.

 

Reaksjon 2:

Du kan lett la deg distrahere av andres behov. Tendensen til å bli sittende i fastlåste tankemønstre til tross for felles enighet om endret fremgangsmåte.

--

Rapporten vil bli sendt på mail innen 1 uke etter mottatt betaling, ofte litt før:-).