top of page

Om profilanalysene

Human Design inneholder veldig mye informasjon, og hvis du skulle ønske å vite mer om deg selv kan du bestille flere nedlastbare rapporter hvor den ene bygger på den andre. Det tar tid å endre innarbeidede mønstre, så jeg vil anbefale deg å studere dette i små porsjoner. 

Nedlastbare profilanalyser:

For å laste ned disse rapportene må du først taste inn din fødselsdata, så kan du klikke videre på den Profilanalysen du ønsker å laste ned. 

Profilanalyse 1 gir deg en kort innføring i Human Design, ditt kart og din mennesketype.

Pris: Gratis

Profilanalyse 2 gir deg mer informasjon om hvordan du inngår i helheten som en celle i en kropp. Du får vite hvilken strategi du skal følge i valgsituasjoner, samt hva du skal lytte til i kroppen din når du tar beslutninger. Å ta riktig valg er ofte noe vi sliter med da det er mulig å rettferdiggjøre alle mulige valg med fornuften og tankene, men det er ikke alltid de har rett, så det kan være gunstig å vite litt mer om hvordan kroppen tolker de ulike alternativene.  I tillegg vil du også få informasjon om hvilken profil du har, som sier litt om hvilken rolle du har.  

Pris: 200,-

Profilanalyse 3 gir informasjon om hvordan du påvirkes av andre mennesker og hva du skal være spesielt oppmerksom på. Det er lett å blande energiene slik at du spinner av gårde på et annet menneskets energi og dette fører ofte til utmattelse. Å bli herre over hvilken energi du har og hvilken energi du ikke har kan gjøre det enklere for å deg å sette grenser. Energistrømmene i kartet ditt beskriver hvilken type energi du har til rådighet og kan tilby andre. 

Pris: 450,-

Profilanalyse 4 gir informasjon om den underliggende energien som påvirker de ulike kvalitetene. Her får du informasjon om optimale betingelser for ditt næringsopptak som ofte ikke handler om maten du spiser, men om betingelsene rundt. Du vil også får informasjon om hvilket miljø du vil trives i, hva som motiverer deg og hva du lett får øye på. 

Pris: 250,-

Profilanalyser som utarbeides manuelt:

Profilanalyse A er det samme som Profilanalyse 1+2+3 over, men inneholder også informasjon om dine 4 arketyper og hvilke tendenser som tilhører disse.

Pris: 2 300,-

Hvis du har spørsmål til kartet ditt eller du ønsker å diskutere andre ting i etterkant kan vi kommunisere videre på mail. Inkludert i prisen.

Profilanalyse B gir et godt utgangspunkt for gode samtaler mellom to mennesker som ønsker å forstå hverandre bedre. Denne analysen gir informasjon om dine 4 arketyper, men også om hvilken utviklingsprosess som tilhører hver kvalitet. Du vil også få en oversikt over hva alle tallene i kartet ditt betyr. Hvert tall beskriver et reaksjonsmønster. Det vil si at en egenskap kan uttrykke seg på to ulike måter avhengig av situasjonen.

Pris: 1 500,-

                                                                                 - - - 

Eksempel: Reaksjonsmønsteret i 5.1:

Hovedkvalitet 5: Respekterer og akter din naturlige rytme

 

Enten: Mot til å følge din egen rytme uansett hva som skjer. Styrken i å kunne stå i sitt eget. Hvis det er tid for en høneblund, så tar du den selvom brannalarmen går.

 

Eller: Den forhastede og ofte katastrofale trangen til å gi etter for andres krav fører til utmattelse. Problemer med å akte din egen rytme og bli værende i ditt eget når du utfordres. 

                                                                                   - - - 

Hvis du har spørsmål til kartet ditt eller du ønsker å diskutere andre ting i etterkant kan vi kommunisere videre på mail. Inkludert i prisen.

Profilanalyse C er kun en beskrivelse av dine 4 hovedkvaliteter som utgjør ditt inkarnasjonskors. Hvis du tidligere har bestilt Profilanalyse A eller B, så vil det ikke være mye nytt i denne analysen.

Pris: 900,-

Du kan se innholdsfortegnelsen på Profilanalyse A, B og C her.

bottom of page