Om profilanalysene

Human Design inneholder veldig mye informasjon, og hvis du skulle ønske å vite mer om deg selv kan du bestille flere nedlastbare rapporter hvor den ene bygger på den andre. Det tar tid å endre innarbeidede mønstre, så jeg vil anbefale deg å studere dette i små porsjoner. 

Nedlastbare profilanalyser:

For å laste ned disse rapportene må du først taste inn din fødselsdata, så kan du klikke videre på den Profilanalysen du ønsker å laste ned. 

Profilanalyse 1 gir deg en kort innføring i Human Design, ditt kart og din mennesketype.

Profilanalyse 2 gir deg mer informasjon om hvordan du inngår i helheten som en celle i en kropp. Du får vite hvilken strategi du skal følge i valgsituasjoner, samt hva du skal lytte til i kroppen din når du tar beslutninger. Å ta riktig valg er ofte noe vi sliter med da det er mulig å rettferdiggjøre alle mulige valg med fornuften og tankene, men det er ikke alltid de har rett, så det kan være gunstig å vite litt mer om hvordan kroppen tolker de ulike alternativene.  I tillegg vil du også få informasjon om hvilken profil du har, som sier litt om hvilken rolle du har.  

Profilanalyse 3 gir informasjon om hvordan du påvirkes av andre mennesker og hva du skal være spesielt oppmerksom på. Det er lett å blande energiene slik at du spinner av gårde på et annet menneskets energi og dette fører ofte til utmattelse. Å bli herre over hvilken energi du har og hvilken energi du ikke har kan gjøre det enklere for å deg å sette grenser. Energistrømmene i kartet ditt beskriver hvilken type energi du har til rådighet og kan tilby andre. 

Profilanalyse 4 gir informasjon om den underliggende energien som påvirker de ulike kvalitetene. Her får du informasjon om optimale betingelser for ditt næringsopptak som ofte ikke handler om maten du spiser, men om betingelsene rundt. Du vil også får informasjon om hvilket miljø du vil trives i, hva som motiverer deg og hva du lett får øye på. 

Profilanalyser som utarbeides manuelt:

Profilanalyse DEL 1 er det samme som Profilanalyse 1+2+3 over, men inneholder også informasjon om dine 4 arketyper og hvilke tendenser som tilhører disse, samt en oppsummering av hva du skal være spesielt oppmerksom på. 

Hvis du har spørsmål til kartet ditt eller du ønsker å diskutere andre ting i etterkant kan vi kommunisere videre på mail. Inkludert i prisen.

Profilanalyse DEL 2 gir informasjon om dine 4 arketyper, samt hvilken prosess du går gjennom i hver kvalitet. Du får også vite hvilken kvalitet som er umoden ved fødsel og som skal utvikles gjennom livet. ​Analysen beskriver også hvilke betingelser som er viktig for ditt næringsopptak, hvilket miljø som inspirerer deg, hva som motiverer deg og hva du lett får øye på. I tillegg får du en oversikt over hva alle tallene i kartet ditt betyr. Hvert tall er en tendens som kan uttrykke seg på to forskjellige måter.

 

Du kan se innholdsfortegnelsen på DEL 1 og DEL 2 her

Hvis du har spørsmål til kartet ditt eller du ønsker å diskutere andre ting i etterkant kan vi kommunisere videre på mail. Inkludert i prisen.

Samtale

Vi tar en samtale om hvordan du kan bruke ditt Human Design for å forstå deg selv bedre. Formålet med samtalen er at vi sammen ser på ditt Design i forhold til hvilken livssituasjon du er i. Du vil få inspirasjon til å ta de valgene som er riktig for deg og samtidig bli oppmerksom på hvilke tendenser som kan lede deg i feil retning. 

 

Vi går gjennom hvilken rolle du har og hvilke typiske reaksjonsmønstre som preger din væremåte. Du vil få en gjennomgang av hva slags type energi du kan stole på, og hvordan du lett blir påvirket av andre. 

90 min på Zoom