top of page

Bestill profilanalyse

Du kan bestille profilanalyser som kan lastes ned umiddelbart ved å taste inn dine fødselsdata her.

De ulike analysene inneholder informasjon om Human Design og skreddersydd ditt kart. Du kan lese om de ulike profilanalysene her.

Du kan også bestille profilanalyser som i tillegg til analysene nevnt over inneholder mer utfyllende informasjon om dine hovedkvaliteter og dine typiske reaksjonsmønstre. Du får rapporten på mail 2-3 dager etter bestilling. Du kan lese mer om hva hver av disse Profilanalysene inneholder ved å klikke på bildene under:

bottom of page