top of page

Bestill profilanalyse

Du kan bestille profilanalyser som kan lastes ned umiddelbart ved å taste inn dine fødselsdata her.

De ulike analysene inneholder informasjon om Human Design og skreddersydd ditt kart. Du kan lese om de ulike profilanalysene her.

Du kan også bestille profilanalyser som i tillegg til analysene nevnt over inneholder informasjon om dine hovedkvaliteter og typiske reaksjonsmønstre. Du får rapporten på mail ca 1 uke etter bestilling. Du kan lese mer om hva Profilanalyse A og B inneholder ved å klikke på bildene under:

bottom of page