Et nytt blikk på menneskenaturen

Gratis

Her kan du taste inn dine fødselsdata og laste ned en pdf-fil av ditt Human Design kart.

 

NOK 1 800,-

DEL 1 - Fundamentet

Denne rapporten vil gi deg en grundig innføring i ditt Human Design, og verktøy du kan eksperiementere med i bevisstgjøringen av din væremåte.

NOK 1 800,-

DEL 2 - Fordypning

Denne rapporten vil gi deg inngående informasjon om underliggende føringer i kartet ditt, samt hvilket forhold som vil optimalisere din kognitive funksjon.

NOK 900,-

   

En kort rapport som gir en beskrivelse av alle tallene i kartet ditt. Gir et godt grunnlag for fruktbare samtaler mellom mennesker som ønsker å lære hverandre bedre å kjenne. 

NOK 900,-

Hvis du ønsker en samtale om rapporten eller din livssituasjon etter at du har lest rapporten din.

 

Vårt arbeid med
Human Design & Gene Keys

 

Vi er en gruppe på 7 mennesker som ble kjent med Human Design og Gene Keys i 2006, og siden har møttes regelmessig for å studere emnet. 

Mange lurer på hvordan og hvorfor  fødselstidspunktet kan være så viktig, så vi har viet et eget avsnitt til det, i et forsøk på å forklare hvorfor dette øyeblikket preger utviklingen av våre ulike personligheter.

Human Design er en syntese av esoterisk viten og moderne vitenskap, og i hjertet av syntesen finner vi et eksakt matematisk samsvar mellom den kinesiske I`Ching (The book of Changes) og menneskets genetiske kode. Human Design gir en spennende innfallsvinkel til menneskets ofte  irrasjonelle bevegelser. 

 

Ditt Design er et frø som skal utfolde seg. Utfoldelsen skjer av seg selv. Du blir matet med impulser fra universets nøytrinoer (de minste partiklene) som gjennomsyrer alle fysiske substanser, inklusiv din kropp. Din kropp og sinn kan sammenlignes med et filter som fargelegger impulsene og gir dem en gitt retning. 

 

Eksempel: en impuls aktiverer en person som gjennom sitt Design bestemmer retningen og kvaliteten på impulsen. En annen person vil motta impulsen som gjennom sitt Design bestemmer den videre retningen og kvaliteten på impulsen, og slik fortsetter det.

 

I tillegg til kvalitetene (tallene som står oppført på venstre og høyre side i kartet ditt), har hver kvalitet underliggende frekvenser som gir føringer til kvalitetens hoveduttrykk. Disse bestemmer hvordan vi kan optimalisere næringsopptaket for bedre kognitiv funksjon.

 

Det som er viktig å tenke på er at du observerer en væremåte - en funksjon. Du kan sammenligne deg selv (kropp og sinn) med en fløyte med mange hull. Hvert hull er en tendens. Avhengig av om du blåser gjennom hullet (uttrykker deg), eller legger fingeren over hullet (holder igjen), så vil instrumentet lage en melodi som vi kan kalle din atferd. Luften som blåser gjennom instrumentet kan du ikke styre. Om du legger fingeren på hullet, eller lar det være åpent, kan du heller ikke styre. MEN du kan bli oppmerksom på dine bevegelser, hva du gjør i de ulike situasjonene. Det er dette som heter bevisstgjøring. Jo mer oppmerksom du blir, jo finere blir melodien, og vi får en opplevelse av at vi kan styre bevegelsene.  

 

Tidlig i livet er vi ofte styrt av våre ubevisste tendenser. Vi blir klar over disse gjennom tilbakemelding fra omgivelsene. Jo mer oppmerksomme vi blir, jo mer får vi øye på hva og hvorfor vi reagerer, og jo mer kontroll på eget atferdsmønster vil vi føle at vi har.

 

Når vi modnes vil vi i større grad akte vår unike utfoldelse hvor vi lytter til hvordan kroppen reagerer, og ikke til alle ytre betingelser som i beste mening har forsøkt å veilede oss. Vi vil lære å skille mellom autentisk respons og tillært respons, i favør av førstnevnte. 

 

Vennlighet, ærlighet, toleranse og generøsitet vil i større grad prege vår væremåte.

- - -

Det er nyttig å vite mer om seg selv, og om hvordan du bedre kan mestre dine tilbøyeligheter bare ved å belyse dem, bli dem bevisst.

Ditt design er deg gitt og din samhandling med andre mennesker kan sammenlignes med et kortspill. Du spiller med dine kort og den andre spiller med sine kort. Hvert kort er en kvalitet, og når vi gjør det beste ut av våre kvaliteter, så vil vi kjenne glede.

Det er ikke du som lever livet, men livet som lever deg!

​​Utfører profilanalyser:

- Terje Eugen Holthe - Nina Enger -