top of page

Human Design Skandinavia

Without background.pngDet er først når vi kjenner erfaringene på kroppen at vi for alvor kan undres over hvor presist våre prosesser står beskrevet i våre Design.  
Hva er grunnen til at noen mennesker orienteres mot logikk og fornuft, mens andre kaster seg ut i nye erfaringer uten å blunke? Hvorfor trives noen alene, mens andre ikke gjør det? Hvorfor vil noen heller være ved kysten, enn på fjellet? Hvorfor trives en person bedre med person A enn med person B?

Disse tingene får vi vite mer om i Human Design som er en syntese av moderne vitenskap og eldgamle esoteriske skrifter.

Våre design kan, som ulike software program, være meget forskjellige. Forståelsen for at vi alle må leve i henhold til det som er oss gitt åpner opp for en helt ny bevissthet i samspillet oss imellom, hvor fravær av dom kanskje er det viktigste.  

Forholdet mellom Design and Personlighet

Human Design kan ikke læres, det må leves!
bottom of page