top of page

Human Design Skandinavia

Without background.png
Human Design kan ikke læres, det må leves!

Det er først når vi kjenner erfaringene på kroppen at vi for alvor kan undres over hvor presist våre prosesser står beskrevet i våre Design.  
Hva er grunnen til at noen mennesker orienteres mot logikk og fornuft, mens andre kaster seg ut i nye erfaringer uten å blunke? Hvorfor trives noen alene, mens andre ikke gjør det? Hvorfor vil noen heller være ved kysten, enn på fjellet? Hvorfor trives en person bedre med person A enn med person B?

Disse tingene får vi vite mer om i Human Design som er en syntese av moderne vitenskap og eldgamle esoteriske skrifter.

Våre design kan, som ulike software program, være meget forskjellige. Forståelsen for at vi alle må leve i henhold til det som er oss gitt åpner opp for en helt ny bevissthet i samspillet oss imellom, hvor fravær av dom kanskje er det viktigste.  
bottom of page